Coachning företag

Motiverade medarbetare ger företaget bättre ekonomi och högre marginaler.

Motiverade och trygga medarbetare och chefer som är lyhörda för personalens behov är bland det viktigaste på en arbetsplats.

Utmaningen

84 % av alla anställda är idag missnöjda och hela 63% funderar att byta jobb (enligt Gallup). En orsak till detta är att många företag har medarbetare som är på fel plats.

Det är oerhört viktigt att man har Rätt person på Rätt plats.

Det nya moderna sättet är att utgå från medarbetaren – både chefer/ledare och övriga medarbetare.  Det gör att både medarbetaren och företaget utvecklas i positiv riktning. Det företag som satsar på medarbetarna får lägre personalomsättning, minskad sjukfrånvaro och mindre stress hos medarbetarna när trivs med sitt arbete och med sin arbetsplats.

Effekter med CoachApp-paketet

Coachning-paketet gör det möjligt för chefen/ledaren att ha full koll på de anställdas olika arbetsrelaterade egenskaper, såsom attityder och beteenden. Vad det är som motiverar personen till att göra ett bra arbete, handlar om vilket arbetssätt, relationsmönster, vilket inflytande personen har i teamet osv.  Det är också av stor vikt att känna till vad som stressar personen och som kan göra att arbetet blir lidande eller att med-arbetaren kanske blir långvarigt sjukskriven.

Att arbeta i ett team ställer stora krav på medarbetarna. Att utvecklas från en arbetsgrupp mot ett högpresterande team, har sin början i hur man sätter samman gruppen, och därefter hur man skapar förutsättningar och jobbar med utveckling. Med JobMatch Talent får du fram vilka egenskaper varje enskild person besitter och det gör det lättare för dig att sätta ihop ett balanserat team.

Medarbetarna kan också få sina olika arbetsrelaterade egenskaper belysta. Även om man själv är medveten om dessa, så är det i de allra flesta fall bra att få det tydliggjort.

Genom personlig coachning kan den enskilde medarbetaren få stöd att justera de beteenden etcetera som man inte är nöjd med.

Effekter för det företag som satsar på medarbetarna har även lägre personalomsättning, minskad sjukfrånvaro och mindre stress bland de anställda. Chefer spar tid när medarbetarna blir mer självgående och trivs med sitt arbete och med sin arbetsplats.

Företaget utvecklar tillsammans med de anställda både företaget och arbetsmiljön som även ger positiv påverkan på företagets ekonomi, på leverans till kunderna mm.

CoachApp-paketet

Vi har satt ihop ett paket som kan användas komplett eller i delar.

Del 1. Identifiera medarbetarens arbetsstruktur, drivkraft, beslutskaraktär, framåtanda, vinnarinstinkt, stressindex, handlingsmönster och relationsmönster med verktyget JobMatch Talent.

Del 2. Återkoppling ges till medarbetaren om dennes arbetsrelaterade egenskaper/ talanger och vad som är utvecklingsmöjligheter. Jämför med lämplig ”jobbprofil”. Krav är Del 1.

Del 3. Teambuilding. Teamrapporten från Job Match används för att bygga ett starkt team. Krav är Del 1.

Del 4.Personlig coachning ger stöd till medarbetarens personliga utveckling.

Del 5. CoachApp är en app för iPhone och Android som ger medarbetaren ytterligare stöd vid sin personliga utveckling.