Coachning privatpersoner

Det händer ofta att man tänker ”Bara jag hade någon att prata med, som kan hjälpa mig i denna situation”.

Det du behöver är att träffa en coach, som kan hjälpa dig att komma vidare. Att göra på ett annat sätt – Om du gör det du alltid gjort, så får du det du alltid fått.

Exempel på frågor som du kan utveckla med vår hjälp är:

 • “Scenskräck”. Enligt en undersökning är detta den näst vanligaste rädslan efter dödsångest.
 • Hitta dina värderingar för att kunna prioritera och fatta ett beslut
 • Hitta motivation
 • Skapa attraktiva mål
 • Förändra ditt synsätt på olika saker
 • Ändra/byta föreställningar om hur jag är, vad jag kan etc
 • Se på situationer från ett nytt perspektiv
 • Hitta nya lösningar. Jag borde göra på ett annat sätt
 • Lösa inre konflikter
 • Ändra negativa minnen/upplevelser från det förflutna
 • Påverka känslor beteenden och tankar
 • Arbeta med värderingar
 • Bryta negativa reaktioner och vanor
 • Ta bort fobier
 • Göra det du är bra på ännu bättre
 • Lösa konflikter