Vad är NLP

 

Den teknik som vi använder i både CoachApp och personlig coaching kallas för NLP, som står för Neuro Lingvistisk Programmering. Det är egentligen ingen vetenskap utan bygger på kunskaper och erfarenheter om tekniker och metoder som erfarenhetsmässigt visat sig fungera i verkligheten.

Många av de metoder som NLP bygger på har sitt ursprung i den akademiska världen men har omformats av verklighetens praktiska krav, och andra har hämtats genom att i minsta detalj studera skickliga yrkesutövares tekniker. Numera forskas det alltmer om NLP och det finns de som menar att NLP kommer att växa sig mycket stort under de kommande åren och kanske t.o.m. förändra kartan inom psykologin. Och nu kan du genom att använda dig av frågorna i CoachApp förändra kartan i ditt liv.

Om du behöver personlig vägledning kan du gå till ”länkar” och hitta en coach nära dig!