Job Match Talent

JobMatch Talent är ett pedagogiskt och lättolkat testsystem för utveckling av medarbetare, teambuilding och för rekrytering.

Med det inbyggda matchningsverktyget, där man kan värdera en person mot någon av hela 120 kravprofiler, har man ett av marknadens vassaste och mest träffsäkra prognosverktyg för arbetsprestation.

JobMatch Talent används exempelvis för rekrytering, medarbetarsamtal, utveckling, kartläggning av grupper, teambuilding och konfliktbehandling. Användes mycket av HR-personal, chefer, coacher och konsulter.

Resultatet av testet som genomförs visar 10 huvudegenskaper och 30 arbetsrelaterade egenskaper för arbetsprestation. Du får 12-14 rapportsidor, allt ifrån en kort sammanfattning till ingående beskrivningar. En anpassad referensguide ingår om resultatet ska användas vid rekrytering.

Job Match Talent är Certifierat av Den Norske Veritas, DNV, enligt EFPA:s regelverk.  Certifieringen gäller förutsägning av arbetsprestation, såsom produktivt agerande, kvalitet i arbetet och samarbetsförmåga. Det valbara tillägget arbetsanalys, dvs. olika profiler att matcha resultatet mot är inte inkluderat i certifieringen, då dessa är föränderliga.

DNV

JobMatch Talent har sålunda genomgått en noggrann genomlysning avseende giltighet, reliabilitet och andra psykometriska faktorer, och fått validerat att testet lever upp till de omfattande krav som EFPA ställer på psykologiska test för prediktering av arbetsprestation.

Över 500 chefsundersökningar visar en prognossäkerhet på 86 procent. Testtagarna själva säger att deras resultat stämmer till 88 procent med hur de arbetar. Vetenskapligt dokumenterat: Prediktiv validitet 4 gånger säkrare än arbetsintervju.